onsdag 17 oktober 2012


D Y S L E X I 
MÄSSAN 
I
JÖNKÖPING!

26 och 27 oktober på Högskolan i Jönköping.

Dysleximässan är möjligheternas mässa. Ett 40-tal föreläsare och ett 50-tal utställare delar under två dagar med sig av sin kunskap om hur man förebygger och åtgärdar läs-, skriv- och räknesvårigheter. Många olika verktyg demonstreras.
Bland föreläsarna finns: Ulrika Wolff, som presenterar träning som ger resultat. Idor Svensson talar om ny teknik – ”appar” mm. Bodil Andersson-Rack om att lära sig engelska när man har dyslexi. Bodil Jönsson om ”Undret i Markaryd”. Ungdomar med skolan i friskt minne delar med sig av sina erfarenheter.
Trots att alla möjligheter finns, visar Skolinspektionens rapport från i fjol att de flesta skolor inte ger elever med dyslexi tillräckligt stöd och anpassning. Konsekvensen för den enskilda kan bli livslång. En färsk doktorsavhandling av Anna Fouganthine* visar att lässvårigheter leder till sämre betyg, lägre utbildning och ökad risk för psykisk ohälsa. Varje misslyckande är onödigt.ANNA FOUGANTHINE
har precis släppt i från sig sin färska 
doktorsavhandling!
Jag har fått den 294 sidor långa avhandlingen!


"DYSLEXI GENOM LIVET
Ett utvecklingsperspektiv på 
läs- och skrivsvårigheter"


Men har inte hunnit läsa hela,
(jag fick den idag)
och
att sätta sig in i den kommer att ta lång tid!

Men, jag har redan hittat intressanta saker
som jag kommer att delge er, snart!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar